Navigation

Anduvning fra S
Man skal tage sig i agt for „Navergrunden“, som er uafmærket ca. 0,8 sm SE for Grenaa Marina. For at gå inden om grunden styres på Grenaa Marinas BB-indsejlingsfyr i kurs 355°- 360°rv.

Anduvning fra E
Man styrer på Grenaa Marinas indsejling (markeret med rødt og grønt fyr) i kurs 240°- 295°rv.

Anduvning fra N
Det tilrådes, at man passerer E om Kalkgrunden. Grenaa Marina kan besejles både dag og nat, da indsejlingen er forsynet med rødt og grønt molefyr.
Vær opmærksom på tilsanding langs moler. Skibstrafikken tilrådes at søge mod midten af sejlrenden.

Vær opmærksom på færgerne fra Trafikhavnen.

Anduvning i Grenaa Marina
I Grenaa Marina lægges der til ved flydebroer – Ved hækpæle. Den E-lige ydermole er forbeholdt skibe over 14 m, der her kan ligge langskibs.