Navigation

Anduvning fra S
Man skal tage sig i agt for „Navergrunden“, som er uafmærket ca. 0,8 sm SE for Grenaa Marina. For at gå inden om grunden styres på Grenaa Marinas BB-indsejlingsfyr i kurs 355°- 360°rv.

Anduvning fra E
Man styrer på Grenaa Marinas indsejling (markeret med rødt og grønt fyr) i kurs 240°- 295°rv.

Anduvning fra N
Det tilrådes, at man passerer E om Kalkgrunden. Grenaa Marina kan besejles både dag og nat, da indsejlingen er forsynet med rødt og grønt molefyr.
Vær opmærksom på tilsanding langs moler. Grøn bøje markerer sandbanke ( 2m ) ved nordlige mole. Skibstrafikken tilrådes at søge mod midten af sejlrenden.

Vær opmærksom på færgerne fra Trafikhavnen.

Anduvning i Grenaa Marina
I Grenaa Marina lægges der til ved flydebroer – Ved hækpæle. Den E-lige ydermole er forbeholdt skibe over 14 m, der her kan ligge langskibs.