Bestyrelsen

Havnens personale og bestyrelse

Havnemester Lars Weiss Hansen

Kontakt:
Telefon: 86327255
E-mail: havn@grenaamarina.dk

Bestyrelsen

Formand                                  Poul Petersen
Næstformand                          Bent I. Hansen
Sekretær                                 Frede Frandsen
Medlem                                   Brian Kaas Noer
Medlem                                   Mogens Adamsen
Medlem                                   Bernt Ove Simonsen

Grundejerpost                         Anthony Bjerregaard