Nyttige oplysninger

Elforbrug/vandforbrug

Brug el/vand med omtanke!
Hvis et større elforbrug end beskrevet i Grenaa Marinas Regulativer punkt 17 ønskes, skal der for bådejerens regning installeres en bimåler.
Afregningen sker igennem havnekontoret til den til en hver tid gældende prisliste for Grenaa Marina.

Containerplads

Af hensyn til kapaciteten ved containerpladsen bedes man kun aflevere småt kabysaffald/brugt olie/oliefiltre og batterier.

Pasning af både

Da havnekontoret i vinter igen har oplevet, at flere både har haft dårlige fortøjninger, og at der igen har været både med manglende eller slet intet opsyn, vil vi hermed kraftigt opfordre til, at disse forhold bringes i orden.

Hjemmeside

Havnekontoret forsøger stadig at opgradere/vedligeholde hjemmesiden bedst muligt. Kontoret er meget modtageligt for input.
I kan stadig indlevere jeres e-mail adresse - og få nyhedsbrevet elektronisk

Hjertestarter

Hjertestarteren er placeret ved billetautomaten, ved siden af indgangen til havnekontoret.

Legeplads

Legepladsen er nu etableret, og det er blevet en flot èn af slagsen - med rigtig mange besøgende.