Havnens historie

Grenaa Lystbådehavn

I midten af 80’erne besluttede Grenaa byråd, at lystbådene, der var placeret i den nordlige del af trafikhavnen, skulle væk fra trafikhavnen og der skulle etableres en ny lystbådehavn syd for denne havn.

Lystbådehavnen blev etableret ved at man forlængede Grenaaen, som nu afgrænser lystbådehavnen mod nord. Herefter etablerede man stenmolerne mod øst og syd, hvorefter man sugede sandet op for at lave de nuværende havnebassiner; sandet anvendte man til de landfaste arealer, der nu er på lystbådehavnen. Man brugte fibertex til at holde på sandet, som senere blev holdt på plads af stenene.

Da det var klart flyttede man ponton broer svarende til den nuværende bro 3 over fra trafikhavnen, hvorefter man byggede havnen færdig. Den første sæson 1987 bestod havnen af pontonbroerne, 1 skurvogn til havnefogeden, 2 toiletvogne og sand, sand og sand.

Byrådet havde også besluttet, at lystbådehavnen skulle ledes og styres af brugerne, og der blev etableret en fond, hvis bestyrelse har flertal af brugerne og 3 medlemmer udpeget af byrådet.

Det var også tanken dengang, at fonden skulle overtage havnen, men da dette ikke var økonomisk forsvarligt, blev der i stedet lavet en lejekontrakt, hvor man fordeler byrderne mellem Grenaa kommune og Grenaa lystbådehavns fond.

Som det går mange gange med så stort et byggeri, er der stor forskel på de flotte planer og så det endelige resultat. De søværts installationer svarer stort set til planerne, medens de landværts planer ikke kunne opfyldes, men på trods heraf mener jeg, at vi har fået en dejlig og funktionsduelig lystbådehavn til glæde for alle fritidssejlere.