Vi sorterer nu affaldet på Grenaa Marina endnu bedre, for miljøets skyld.

18. april, 2024 13:52

Vi har i dag byttet vores containere i affaldsstationerne.
Vi har skiftet til Reno Djurs med sortering som vi kender det hjemme fra. Pap, papir, glas, metal, restaffald, madaffald, plastaffald, tekstilaffald, mad og drikkekartoner.
Storskrald skal afleveres hos Reno Djurs, Kalorievej 2, 8500 Grenaa
Vi håber det bliver taget godt imod og at alle på havnen vil hjælpe med at sprede budskabet om at vi skal sortere endnu mere nu.
Er der spørgsmål eller forslag til hvordan vi kommer bedst i mål med ændringen, så tag endelig fat i os på havnekontoret.
Har i ikke fået vejledning og poser til madaffald/ tekstilaffald, så har vi på havne kontoret.
Hilsen
Havnekontoret
Grenaa Marina