Renovering af bomanlæg

3. januar, 2020 14:15

Alle bomanlæg til slæbesteder skal fornyes.

Arbejdet er nu igangsat medio februar og forventes at vare 3-4 uger.

Der vil ikke blive afkrævet afgift for brug af slæbested indtil bommene er fornyet.