Renovering af bomanlæg og betalingsautomat

3. januar, 2020 14:15

Betalingsautomaten står over for en opdatering og alle bomanlæg til slæbesteder skal fornyes.
 
Arbejdet er nu igangsat d. 27 januar og forventes at vare 3-4 uger.
 
Der vil ikke blive afkrævet afgift for ophold i havnen og brug af slæbested indtil automaten og bomanlægget er fornyet.