Mindeord fra bestyrelesen

30. juni, 2023 8:14

Formanden for Grenaa Marina Søren Jongberg er død.

Vores formand gennem to år Søren Jongberg er pludseligt afgået ved døden. Vi er på familiens vegne og på vores egne vegne som bestyrelse lamslåede og meget bedrøvede. Søren var som vores formand så varm og levende i hele sin gerning. Så det er ikke til at forstå, at vi ikke har ham mere.

Der har været mange sager for Søren at håndtere. Han har gjort det med en urokkelig energi og en positiv livsholdning. Søren fik tømret bestyrelsen for Grenaa Marina sammen til en meget vel fungerede enhed. Alle blev hørt og alle blev inddraget. Det var Sørens motto, at vi i fællesskab med vores forskellige kompetencer skulle gøre lystbådehavnen bedre og stærkere. Det omsatte han med sin personlighed til virkelighed. Vi kommer til at savne ham som vores formand. Savne ham rigtigt meget.

Søren var med sin smukke båd og sit mandskab fast deltager i Grenaa Sejlklubs kapsejladser. Hans humør fornægtede sig aldrig under disse kapsejladser. Han ville rigtigt gerne vinde, men han kunne også bære ærefulde placeringer længere nede i feltet. Det bliver underligt at gå forbi Sørens båd de næste dage. Meget underligt.

Vi har så meget at sige Søren Jongberg tak for på lystbådehavnen.  Han hørte det vistnok også fra os under vores samarbejde. Men nu skal der lyde en stor, stor tak fra hele bestyrelsen til en varm og dygtig formand, som vi ikke kan erstatte. Det er ikke til at forstå, at Søren ikke er her mere. Men det er desværre sådan det er.

Æret være Søren Jongbergs minde.

Bestyrelsen for Grenå Marina
Johnny Helboe, næstformand
Bernt Ove Simonsen
Brian Noer
Flemming Rafn
Frede Frandsen
Svend E Møller