Johnny Helboe er (gen)valgt som formand for Grenå Marina

19. september, 2023 10:43

 Grenå 18/9-2023

            

Bestyrelsen for Grenå Marina har på sit møde fredag den 15/9-2019 i enstemmighed valgt Johnny Helboe som formand. Eller rettere sagt genvalgt Johnny Helboe, for han har siden den 30/6 været fungerende formand for bestyrelsen.

Johnny trådte ind i bestyrelsen i foråret og blev fra starten valgt som næstformand. På grund af Søren Jongbergs helt uventede dødsfald overtog Johnny Helboe formandshvervet. Så bestyrelsen har set Johnny Helboe i arbejde som formand inden genvalget i fredags.

”Johnny Helboe et trådt ind i arbejdet med en meget stor teknisk viden og med en utrolig energi. Johnny sørger også i dagligdagen for, at alle i bestyrelsen er godt orienteret om, hvad der arbejdes med i bestyrelsens udvalg. Johnny er rigtig god til at inddrage alle”, – udtaler bestyrelsesmedlem Svend E Møller.

Johnny har blandt andet fra starten rejst lystbådehavnens vedligeholdelse som et centralt tema. Ikke den vedligeholdelse, som Grenå Marina gennem år og dag har udført selv, men den vedligeholdelse, som havneanlægget fra 1980erne kræver af Norddjurs Kommune. Hovedideen er, at Grenå Marina har ansvaret for at vedligeholde træet og kommunen har ansvaret for stenene. I mange år mens lystbådehavnen var ny, har det været ret enkelt at håndtere. Men nu er anlægget slidt, og så kræver det opmærksomhed.

Johnnys argument har været, at vi skal passe på kommunens investering i lystbådehavnen og ikke vende det blinde øje til de tekniske udfordringer, som man kan rette op på for overskuelige kommunale investeringer, men som ad åre koster mange millioner af kroner, hvis man lade dem ligge.”

Johnny Helboe har et langt CV, der viser at han ikke bare har den tekniske viden, men også den organisatoriske erfaring, som Grenå Marina har brug for på formandsposten. Den korte udgave af hans CV er: Pensioneret Maskinmester på 70 år med en karriere i handelsflåden, offshore boreindustrien, offshore vind industrien, bygning og drift af kraftværker og bygning af biogasanlæg. Dertil kommer, at han har været en ivrig lystsejler hele livet og et fremtrædende medlem af Grenå Sejlklub bl.a. med ansvaret for sejlerskolen.

 

Bestyrelsen hilser Johnny Helboe velkommen som sin permanente formand.