Invitation til dialog-og informationsmøde med brugerne og husejerne på Grenaa Marina.

8. maj, 2023 12:29

Vi inviterer hermed til dialog-og informationsmøde i Sejlklubbens lokaler Mandag den 22 maj 2023 kl. 19 med følgende dagsorden:
1. Velkomst og præsentation af bestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om hvad der er sket siden sidste brugermøde 22/11 2022 og, hvad sker der hen over sommeren ved havnemester Lars Hansen.
4. Orientering om årsregnskabet for 2022 ved formand for økonomiudvalget Frede Frandsen.
5. Orientering om budget 2023,
herunder indførelse af et energitillæg og konsekvenser heraf ved
bestyrelsesmedlem Svend Erik Møller.
6. Orientering om vedligeholdelsesopgaver og ønsker ved formanden for vedligeholdelsesudvalget Johnny Helboe.
7. Forslag fra brugerne.
Man er velkommen til at sende spørgsmål ind til bestyrelsen, som man ønsker behandlet på brugermødet. Send dit forslag eller spørgsmål den på mail til Sekretæren: fredefrandsen@stofanet.dk.
8. Eventuelt.
Denne invitation er sendt på mail til klubberne, lagt på hjemmesiden og til husejere med e-mail adresser.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen og havnekontoret