Invitation til dialog-og informationsmøde med brugerne og husejerne på Grenaa Marina, torsdag den 23 november 2023 kl. 19

13. november, 2023 9:29

Vi invitere hermed til dialog-og informationsmøde i Sejlklubbens lokaler torsdag den 23 november 2023 kl. 19 med følgende dagsorden:

 

  1. Velkomst og præsentation af bestyrelsen.

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Orientering om hvad der er sket siden sidste brugermøde 22/5 2023, herunder løsning på affaldshåndtering ved havnemester Lars W. Hansen.

 

  1. Orientering om budget 2024 ved økonomiudvalget Frede Frandsen.

 

  1. Orientering om vedligeholdelsesplan 2024-2030 og forskellige tiltag i samarbejde med forvaltningen i kommunen ved formanden for vedligeholdelsesudvalget Johnny Helboe.

 

  1. Hvad sker der med energitillægget i 2024 til fastliggerne og gæstesejlerne som brugerne blev orienteret  om på sidste dialogmøde?

 

  1. Orientering om havnens forsikringsforhold, og hvilke forsiringer bør brugerne have ved Johnny Helboe.

 

  1. Forslag fra brugerne. Man er velkommen til at sende spørgsmål ind til bestyrelsen, som man ønsker behandlet på brugermødet. Send dit forslag eller spørgsmål den på mail til Sekretæren: fredefrandsen@stofanet.dk.
  1. Eventuelt.

 

Denne invitation er sendt på mail til klubberne, lagt på hjemmesiden og til husejere med e-mail adresser.

Med venlig hilsen

bestyrelsen og havnekontoret.