Grenaa Marina udvider bestyrelsen med natur- og turismerepræsentant

15. februar, 2023 8:02

Flemming Rafn fra naturskolen er i dag den 14/2-2023 trådt ind i bestyrelsen for Grenaa Marina på den plads, som repræsenterer turisterhvervet. Bestyrelsen glæder sig over, at vi med Flemming får kompetencer, som dækker både natur og turisme. Naturskolen er i disse dage i gang med at etablere en oplevelsesbro med tilbud til børn og unge i lagunen, som huser Grenå Marina. Så marinaen og naturskolen er naboer. Rigtig gode naboer.

Flemming starter derfor med lige netop den type aktiviteter, som Grenå Marinas brugere har behov for.

“Vores sejlere har brug for tilbud til børn og unge, som så kan tage deres forældre med over på den anden side af lagunen. Vi har Kattegatcentret som nabo til den ene side og Naturskolen til den anden side. Det kan ikke blive bedre” – udtaler formand for Grenaa Marina Søren Jongberg. “Vi har brug for at have de bedste forbindelser med turistaktørerne omkring os. Det får vi med Flemming Rafn” – tilføjer formanden.

Flemming sætter følgende ord på sin rolle i bestyrelsen: “Jeg vil gerne bidrage med min viden om natur, maritime forhold og tilbud til vores turister. Men jeg ser også en opgave i at kunne bidrage til lystbådehavnens udvikling. Det er naturskolens nabo og det er en central aktør ved vores skønne del af Kattegatkysten.”