Fokus på elforbrug

17. oktober, 2023 8:19

Fra d. 15 oktober 2023 til d. 15 april 2024 har vi ekstra fokus på elforbrug.

Grenaa Marina vil i de kommende dage spørge ind til elledninger der sidder permanent i stikket.

Har du et ekstraordinært forbrug kan der lånes en bimåler på havnekontoret.

Bestyrelsen har fastsat følgende retningslinjer for brug af strøm.:

– Strøm til ladning af batterier, (et døgn af gangen), samt brug af håndværktøj er tilladt.

– Grenaa Marina forlanger at ledninger er rullet op efter dagens arbejde, dog ikke ved ladning af batterier.

– Hvis der skal bruges strøm til andet, såsom affugter, varmekanoner eller pærer, altså vedvarende strøm, skal man låne en Bi-måler af Grenaa Marina, og afregne strømmen derover.

– Personalet har ret og pligt til at afbryde ledninger, der ligger længerevarende, uden aftale, uden ansvar for konsekvenser.