En utrolig historie

11. januar, 2023 15:06

140.000 kr. for en sænket kutter! Hvordan kan Grenå Marina og dermed lystbådehavnens brugere komme til at stå med en regning på 140.000 kr. for en kriminel handling? Det er en utrolig historie! Vi har faktisk selv svært ved at tro det. Men snart ved vi det.
Historien om den sænkede kutter er utrolig. Det startede med en handel om en båd fra Fyn på vej til Limfjorden, der gik i vasken. Køber og sælger satte hinanden stævne i Grenå. Kutteren kom bare ikke afsted igen. Grenå Marina løb forgæves rundt mellem sælger, køber og en tredje mand, som også blev bragt i spil af køber.

Båden blev udsat for tyveri, som bl.a. gik ud over dieseltanken. Den 21/10 lå kutteren stadigvæk stabilt ved kaj men med masser af oliedunke på dækket og i lasten. Den 22/10 om morgenen lå den på havnens bund. Der strømmede olie ud af den. Meget olie. Beredskaberne blev tilkaldt, og de samlede 400 liter spildolie op i løbet af dagen. Der blev lagt flydespærre ud.

I de følgende dage kunne vi se, at der stadigvæk var oliefilm på vandet. Ikke så meget og inden for flydespærren. Så vi afventede og lod beredskaberne bestemme. Flydespærren blev hentet igen efter 4 uger.

GMs forsikringsselskab ville ikke dække noget, fordi et ikke var GM, der havde forvoldt skaden. Bådens forsikring var opsagt, så nu var gode råd dyre. GM modtog en regning fra beredskaberne på 88.000 kr. Det kunne bare ikke være rigtigt. Så GM indgav protest.

Kutterne skulle naturligvis op. Den lå som vrag på havnens bedste spadseretur, og vi var klar over, at der var mere olie i den. Som sagt så gjort. Ved hævningen viste det sig, at der var boret huller i båden. Kutteren var ikke bare sunket. Den var blevet sænket ved en kriminel handling. Hævning og skrotning af en gammel olieindsmurt kutter er dyrt. GM fik en regning på i alt 140.000 kr. Det kunne nemt være blevet dobbelt så dyrt. Med kreativitet og snilde undgik GM en række mulige udgifter oveni.

Nu bliver en utrolig historie endnu mere utrolig. Forvaltningen i Norddjurs kommune accepterede nemlig at betale de 88.000 til den akutte miljøindsats den 22/10, men afviste de 140.000 kr. til at hæve og skrotte vraget. Begrundelsen er kort gengivet, at … “I glemte at spørge os om lov, og der var ingen akut miljøfare mere.”

Det sidste argument om, at miljøfaren var overstået, er vi simpelthen uenig i. GM kan ikke gå en sommersæson i møde med et vrag, der indeholder olie. Vi vil det heller ikke. Lystbådehavnen skal ikke være en kirkegård for skibsvrag. Det første argument, om at vi glemte at spørge, er utroligt. Det gør nemlig ingen forskel. Hvis GM have iværksat en dyr hævning, kunne kommunen med rette protestere over regningens størrelse. Det var det bare ikke. Naturligvis skal sådan et vrag væk.

Efter forvaltningens afslag har GM indbragt sagen for politikerne. Der bliver truffet en første afgørelse den 23. januar i Miljø- og Teknikudvalget. GM er naturligvis spændt på afgørelsen. For ellers skal brugerne nemlig betale for den kriminelle sænkning af kutteren. Det ville da være utroligt!