Bestyrelsen for Grenaa Lystbådehavns Fond har på bestyrelsesmøde den 7/2 2024 konstitueret sig

23. februar, 2024 8:13

Bestyrelsen for Grenaa Lystbådehavns Fond har på bestyrelsesmøde den 7/2 2024 konstitueret sig
således:
* Johnny Helboe som formand,
* Jesper Rasmussen som næstformand og
* Frede Frandsen som sekretær.
Alle valg gælder frem til 31/12 2025.

Kommunalbestyrelsen har som nyt medlem efter Svend E, Møller udpeget advokat Christopher Husum.
Bestyrelsen består herefter af følgende:
* Johnny Helbo, udpeget af Grenaa Sejlklub.
* Jesper Rasmussen, udpeget af Grenaa Sejlklub.
* Allan Madsen, udpeget af Grenaa Bådklub.
* Per Schultz Pedersen, udpeget af Grenaa Bådklub.
* Flemming Rafn, udpeget af bestyrelsen.
* Frede Frandsen, udpeget af kommunalbestyrelsen og
* Christopher Husum, udpeget af kommunalbestyrelsen.