Afsked med 3 bestyrelsesmedlemmer i Grenaa Marinas bestyrelse

5. januar, 2024 8:19

Bestyrelsen i Grenaa Marina har på et bestyrelsesmøde den 13/12 2023 taget afsked med ikke mindre end 3 medlemmer.

Svend E. Møller nr. 1 fra venstre, blev udpeget af Norddjurs Kommune den 1/5 2022 og har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Brian Noer, nr. 2 på billedet (midt), som er valgt af bådklubben, har valgt at trække sig af personlige årsager efter 7 år i bestyrelsen.

Bernt Ove Simonsen nr. 3 fra venstre på billedet har repræsenteret bådklubben siden 2008. Bernt overlader posten til bådklubbens suppleant.

Formanden takkede alle 3 for en stor indsats for Lystbådehavnen, med deres virke i bestyrelsen.