3 nye medlemmer af Grenaa Marinas bestyrelse

5. januar, 2024 13:17

Nye i bestyrelsen:

Allan Madsen er af bådklubben udpeget til at afløse Bernt Simonsen og indtræder i bestyrelsen pr. 1/1 2024.
Og Per Schultz Petersen formand i bådklubben, har afløst Brian Noer og er indtrådt i bestyrelsen fra 1/11 2023.
Den opmærksomme læser kan se, at vi mangler en erstatning for Svend E. Møller på billedet. Norddjurs Kommune har udpeget Christopher Husum som afløser for ham, frem til kommunalvalget i 2025.
Formanden byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkomne.