Udgravningen er igang.

6. februar, 2020 21:43

Udgravningen er igang.
Vi har i år også tilladelse til at grave i bestemte områder længre inde i bassinet.
Alt efter hvad mængder der skal fjernes i indsejlingen, vil resten af ressourcerne blive brugt inde i bassinet.