Sankt Hans på havnen 2020 og dialogmøde er aflyst

17. maj, 2020 12:23

Desværre et par aflysninger i Coronaens skygge..

Sankt Hans på havnen og dialogmøde er aflyst.

I godt vejr tiltrækker Sankt Hans mange hundrede mennesker og vi vil ikke kunne overholde myndighedernes anbefalinger/krav om forsamling og afstand på forsvarlig vis.
Derfor arrangerer Grenaa Marina ikke Sankt Hans i år.

Forårets dialogmøde vil heller ikke blive afholdt, da vi også der vil være for mange mennesker.
Vi sigter mod at afholde dialogmøde i efteråret i forventning om at forsamlingsforbuddet er ændret betragteligt.