Ny Bro

25. December, 2017 18:10

Så er arbejdet med udvidelse af bro 4 i gang. Brostykket skaber plads til 2 store både.
Arbejdet forventes færdigt i løbet af december, hvis vejret samarbejder.