Brug el med omtanke.

1. januar, 2020 15:41

Grenaa Marina sætter i den kommende tid fokus på elforbruget i Marinaen.

Brug el med omtanke.

El til håndværktøj, opladning af batterier og lignende mindre forbrug kan hele året vederlagsfrit bruges af både med fast plads i marinaen.
Hvis et større elforbrug end beskrevet i Grenaa Marinas Regulativer punkt 17 ønskes (tryk her for at se regulativer), kan bådejer henvende sig til havnekontoret for at få udleveret en bimåler.
Afregningen sker igennem havnekontoret til den til en hver tid gældende prisliste for Grenaa Marina.