Bestyrelsen for Grenaa Lystbådehavns Fond har konstitueret sig

23. marts, 2022 20:55

Pressemeddelelse.

Fra Grenaa Marina!
Bestyrelsen for Grenaa Lystbådehavns Fond har på bestyrelsesmøde den 21. marts
d.å. mindet afdøde formand Poul Petersen og konstitueret sig med:
Søren Jongberg som formand og
Bent I. Hansen som næstformand samt
Frede Frandsen som sekretær.
Den øvrige bestyrelse består af:
Bernt Ove Simonsen,
Brian Noer.
På vegne af Grenaa Marina
Frede Frandsen, sekretær